Nieco więcej o SurferSeo

Pozycjonowanie z roku na rok staje się bardziej skomplikowane. Tak w zakresie optymalizacji stron on-site, jak i w zakresie pozycjonowania off-site wyróżniamy obecnie kilkaset potencjalnych czynników rankingowych. Zakres wpływu poszczególnych czynników rankingowych na pozycje stron nie jest oczywiście w pełni znany, dobre narzędzia analityczne SEO oferują nam jednak prawdopodobne wartości przybliżone.

Tak duża ilość elementów stron internetowych, które muszą podlegać analizie pod kątem SEO powoduje konieczność stworzenia całkowicie innych niż znane do tej pory, bardziej złożonych narzędzi analitycznych. Do najciekawszych i najlepiej rozwiniętych narzędzi nowego typu należy SurferSeo.

Narzędzie to opiera się na analizie treści stron zajmujących najwyższe pozycje w Google. Pozwala ona  odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju content i jakiego rodzaju optymalizacja wewnętrzna treści jest najlepiej oceniana przez algorytmy wyszukiwarki. Dzięki SurferSeo możliwa jest więc automatyzacja wielu czynności związanych z optymalizacją wewnętrzną zawartości strony, co pozwala na znaczne oszczędności czasu i nakładu pracy.

Optymalizacja wewnętrzna to oczywiście tylko część czynników rankingowych. Nie możemy oczekiwać, że bez działań off-site efekty pracy z SurferSeo będą szybkie i spektakularne. W sumie jednak jest to bardzo przydatne i nowoczesne narzędzie analityczne. Zainteresuje nie tylko osoby zajmujące się pozycjonowaniem stron, ale także copywriterów i webmasterów, zwłaszcza osoby prowadzące blogi. Zaawansowane narzędzia analityczne to nie tylko sprawy techniczne – umożliwiają one praktyczny marketing strony internetowej, którą tworzymy. Analiza semantyczna treści, które piszemy to podstawa ich tworzenia i rozpowszechniania: opiera się na niej cały współczesny content marketing.

Analiza jakościowa SEO oparta na danych zewnętrznych

SurferSeo umożliwia analizę stron, pozycji i treści, a przede wszystkim konkretnych fraz, opierając się na podstawie analizy danych zewnętrznych. Jest więc narzędziem typu data-driven. Analiza obejmuje treść kilkudziesięciu stron internetowych zajmujących najwyższe pozycje w Google na określone słowa kluczowe. Zgromadzone dane odnoszone są do ważonych czynników rankingowych w wyszukiwarce Google.

Analiza oparta na danych zewnętrznych pozwala nie tylko na porównanie naszych stron internetowych ze stronami konkurencji. Pozwala także na określenie zakresu tematycznego naszych stron, w tym brakujących elementów treści lub zbyt częstego używania słów kluczowych (tzw. „nadmierna optymalizacja” witryny). Jest także dobrym narzędziem pracy copywriterów i osób przygotowujących wytyczne dla copywriterów.

Główne warstwy treści analizowane przez SurferSeo to zagęszczenie słów kluczowych, struktura treści i pokrycie tematyczne. Struktura treści to podział tekstu strony internetowej na akapity (paragrafy) i opatrzone tytułami nagłówki H1 – H6. Długość i rozmieszczenie elementów strukturalnych strony jest ważna nie tylko dla użytkowników, stanowi także jeden z czynników oceny zawartości przez algorytmy Google.

Zagęszczenie słów kluczowych powinno być badane nie tylko jako suma ilości wystąpień danego słowa w tekście. Istotne jest także zagęszczenie słowa w treści tytułów i podtytułów oraz w innych elementach wyróżnionych (np. pogrubienia i tytuły obrazków). SurferSeo umożliwia nam o wiele bardziej zaawansowane analizy zagęszczenia słów kluczowych, niż powszechnie używane wtyczki. Mówi się często o właściwym zagęszczeniu słów kluczowych dla określonych fraz (np. 2%, 4%). Tymczasem realna optymalizacja zagęszczenia słów kluczowych możliwa jest jedynie na podstawie analizy konkretnych wyników osiąganych przez konkurencję.

Dobry przykład to branża przeprowadzkowa. Nie da się (w przypadku rynku polskiego) osiągnąć wysokich pozycji stron w tej branży bez znacznego przekraczania progu 2% zagęszczenia słów kluczowych dla frazy „przeprowadzka”. Fakt ten łatwo sprawdzić za pomocą własnych testów w narzędziu SurferSeo. Warto poświęcić czas na własne eksperymenty i badania interesujących nas fraz.

Trzecią warstwą treści badaną przez SurferSeo jest pokrycie tematyczne. Tekst, który chcemy pozycjonować, powinien nie tylko zawierać określone frazy, ale także w pełny i wyczerpujący sposób omawiać określoną tematykę. Za pomocą SurferSeo możemy określić, jakich treści brakuje w naszych tekstach w porównaniu z tekstami opracowanymi przez konkurencję.

SurferSeo: jak to działa w praktyce?

Narzędzie jest dość złożone i oferuje wiele przydatnych funkcjonalności. Podstawowe korzystanie z SurferSeo jest jednak bardzo łatwe. Wystarczy wybrać najważniejsze słowa kluczowe dla tematyki, nad którą w danym momencie pracujemy. Następnie ograniczamy zakres pracy SurferSeo do interesującego nas segmentu rynkowego (np. tylko dla wyników Google z obszaru Polski). Uruchamiamy proces analizy, który wykonywany jest automatycznie. Pozostaje tylko poprawne odczytanie jej rezultatów.

Aplikacja SuferSeo działa w chmurze. Mimo dużej ilości opracowywanych treści, wyniki opracowywane są szybko, w ciągu kilku minut. Dostępne są wyłącznie w języku angielskim, co nie wpływa jednak na efektywność badań rynku polskiego lub innych rynków krajowych.

Korzystanie z SufferSeo umożliwia optymalizację nie tylko treści nowych, pisanych na bieżąco, ale także poprawę contentu opublikowanego już uprzednio na naszych stronach. Trzeba pamiętać, że czynniki rankingowe Google zmieniają się często wraz z aktualizacjami algorytmu. Obecnie Google odchodzi zresztą od dużych aktualizacji takich jak Panda i Pingwin, koncentrując się na drobnych, ale częstych zmianach w algorytmie. Oznacza to konieczność częstych analiz i aktualizacji treści naszych stron. W zadaniu tym doskonale sprawdza się właśnie działanie za pomocą narzędzi analitycznych takich jak SurferSeo.

Zwróćmy też uwagę, że w świetle analiz działania algorytmów Google znaczenie czynników rankingowych jest różne dla poszczególnych branż. Widoczne jest to np. w świetle niedawnej aktualizacji Medic. Przykład ten pokazuje jasno, że branża medyczna i finansowa oceniane są przez algorytmy odmiennie, niż pozostałe sektory – w odniesieniu do każdej dziedziny marketingu internetowego potrzebne są więc odrębne analizy słów kluczowych i studia przypadków (case study). Badanie relacji między słowami kluczowymi i czynnikami rankingowymi on-site a pozycjami osiąganymi przez strony internetowe w obrębie poszczególnych branż umożliwia nam optymalizację uwzględniającą ten fakt, a więc realne efekty analizy i realne wzrosty pozycji.

Wyniki ograniczać można za pomocą wielu filtrów. Przedstawiane mogą być np. w odniesieniu do poszczególnych krajów, języków i urządzeń (komputery, telefony komórkowe i tablety). Pomaga to także w sprawdzeniu, czy nasze własne strony i strony konkurencji zawierają identyczne treści w wersjach desktopowych i mobilnych.

Analiza semantyczna za pomocą SurferSeo

Analiza semantyczna stron zajmujących najwyższe pozycje w Google za pomocą Surferseo obejmuje czynniki rankingowe on-site dotyczące treści. Największe znaczenie ma tu zagęszczenie słów kluczowych. Nie chodzi jednak o proste obliczenie zagęszczenia słów kluczowych w pojedynczym tekście (czy to na stronach konkurencji, czy to w naszych własnych artykułach). Wyniki podawane są dla kilkudziesięciu stron internetowych, zestawiane ze sobą i kontrastowane z innymi czynnikami rankingowymi.

Analizie podlega cała treść umieszczona pomiędzy znacznikami body, w tym nagłówki H1 – H6 (tak ich treść, jak i rozmieszczenie. SurferSeo bada także metatagi i metadescription. Inne czynniki poddawane analizie semantycznej to np. elementy graficzne strony (np. ilość obrazków i  ich opisy alternatywne) oraz linki wewnętrzne i zewnętrzne w treści strony. Narzędzie określa także szybkość działania badanych stron internetowych, w tym TTFB (time to first byte).

Zgromadzone dane są zestawiane ze sobą. Narzędzie oblicza korelacje między badanymi czynnikami rankingowymi. Podaje tak wartości jednostkowe, jak i wartości średnie dla wszystkich badanych witryn.

Odczytanie wyników jest przy tym łatwe i nie wymaga znajomości statystyki. Efekty analizy podane są w przystępnej i przejrzystej formie graficznej (różnego rodzaju wykresy i tabele).

Koszt narzędzia SurferSeo

Wszystkie funkcje narzędzia dostępne są bezpłatnie – wersja bezpłatna ograniczona jest jednak do 100 głównych czynników rankingowych i 3 zapytań dziennie. Pełne możliwości SurferSeo oferowane są w pakietach płatnych Freelancer, Copywriter i Agency (od około 120 złotych miesięcznie). Warto zaznaczyć, że SurferSeo jest narzędziem stworzonym w Polsce, ale popularnym na całym świecie.

Leave a Reply